Slide background
Grip op de kwaliteit van uw onderwijs en bedrijfsvoering
banner-back1
De leerprestaties van elke leerling helder in beeld
Toets uitslagen van de individuele leerling in de tijd, ten opzichte van normen en
gestelde doelen, naar groep en naar school.
slider2back
Financiële en personele indicatoren overzichtelijk weergegeven
Financiële en HR kengetallen zoals solvabiliteit, rentabiliteit, bestedingen,
verzuim, personeelssamenstelling.
Slide background
De klant aan het woord
“Het dashboard is uniek vanwege het integrale karakter.” :
Martijn Schoonaard van Kiem Onderwijs en Opvang

Lees verder >
banner-back2
De kracht van de tool
 • Ontwikkeld door en voor het onderwijs
 • Sluit aan op Cito-data en landelijke inspectienormen
 • Inzicht in prestaties, ontwikkelingen en vergelijkingen
 • Dashboards afgestemd op docent, interne begeleider, schooldirecteur,
  directeur/bestuurder
 • Uitgebreide selectiekeuzes en analyse mogelijkheden
 • Onderwijsdata digitaal beschikbaar voor rapporteringsdoeleinden en inspectiebezoeken
Slide background
De voordelen
 • Minder tijd kwijt met datavergaring
 • Snel implementeerbaar en direct te gebruiken
 • Modulaire opbouw
 • Vaste jaarlijkse prijs en geen verrassingen
 • Webbased
 • Continue doorontwikkeling en innovatie

Inzicht in en overzicht over

de ontwikkeling van de leerling

financiën

personeel

Wenst u een persoonlijke en uitgebreidere toelichting op de schooldashboard met demo?