Grip op de kwaliteit van uw
onderwijs en bedrijfsvoering.

Wat is het Schooldashboard?

Ben je als onderwijsinstelling op zoek naar één omgeving voor rapportages en analyses? Wil je dagelijks inzicht in de informatie die voor jouw rol van belang is? Wil je met één druk op de knop (management)rapportages exporteren op school- en/of stichtingsniveau voor interne en externe verantwoording? Maak dan kennis met het Schooldashboard van Synaxion.

Met het Schooldashboard halen we de belangrijkste gegevens op uit systemen binnen de onderwijsinstelling. Denk daarbij aan het leerlingvolgsysteem (ESIS, ParnasSys, Edumaps), CITO, HR- en financieel systeem (AFAS, Visma.net), tevredenheidsonderzoeken of andere externe bronnen. Deze informatie wordt gevisualiseerd in aantrekkelijke en overzichtelijke dashboards in Power BI. Met als resultaat meer grip op je onderwijs(kwaliteit) en bedrijfsvoering!

Door het samenbrengen van de informatie uit verschillende systemen creëren we (naast de dashboards per domein) gezamenlijk een hoofddashboard dat als laag dient over de verschillende domeinen, waarin de belangrijkste KPI’s voor de onderwijsinstelling samenkomen.

 • Verzuim
 • Bezetting
 • In- en uitstroom
 • Winst- en verliesrekening
 • Balans
 • Kasstroomoverzicht
 • Kengetallen
 • Investeringsoverzicht
 • Personeelslasten
 • Leerlingaantallen
 • In- en uitstroom
 • Inzicht in schoolwegingen
 • Leerlingverzuim
 • Versnelde leertijd en leertijdverlenging
 • Uitstroom naar VO
 • Vaardigheidsscores en groei (per school en groep)
 • Analyse toetsresultaten (per cohort en leerjaar)
 • Leerjaaranalyse
 • Doorstroomtoets en behaalde referentieniveaus (ten opzichte van de signaleringswaarden en landelijk gemiddelden)
 • Doorstroomtoets per vakgebied
 • Op weg naar 1F/1S/2F

Wat levert het mij op?

 • Met het Schooldashboard bespaar je tijd en werk, omdat je niet meer op verschillende plekken op zoek hoeft te gaan naar uiteenlopende informatie.
 • Eén omgeving die de onderlinge relatie legt tussen alle systemen. Op deze manier is de informatie in één oogopslag zichtbaar en eenvoudig deelbaar met collega’s.
 • Makkelijk te integreren in een website, portaal of via Teams.
 • Wil je op de hoogte gebracht worden van de laatste ontwikkelingen en tijdig kunnen bijsturen als een norm is overschreden of behaald? Door het instellen van ‘’Early Warnings’’ kan er een automatisch bericht verzonden worden naar de eindgebruiker, zodat er tijdig actie ondernomen kan worden.

Voor wie is het Schooldashboard bedoeld?

In overleg met de onderwijsinstelling wordt bepaald wie toegang heeft tot welke dashboards.

Voorbeeld: Met het Schooldashboard heeft de bestuurder inzicht in de resultaten van alle scholen en kan deze eenvoudig met elkaar vergelijken. Een directeur heeft enkel inzage in de resultaten van zijn/haar school, waar een financiële medewerker juist alleen het financiële dashboard kan zien.

Werkwijze

Om elk Schooldashboard project tot een succes te maken, doorlopen wij verschillende projectfases. Tijdens het gehele project houden we nauw contact om het dashboard optimaal op uw wensen en informatiebehoeften af te stemmen.

Naast de implementatiewerkzaamheden verzorgen we ondersteuning in de adoptie van geleverde dashboards. Voor de eindgebruikers organiseren we een training waarin ze stapsgewijs meegenomen worden door de dashboards. Als de training is afgerond zal er na verloop van tijd een evaluatiesessie plaatsvinden, waarin we samen kijken naar de gebruikerservaring tot dan toe.

Samenwerking Synaxion en APS IT-diensten

Synaxion richt de Azure omgeving in, ontsluit applicaties en implementeert het Schooldashboard, met de juiste ondersteuning. Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op via sales@synaxion.com

Microsoft Power BI-licenties en/of vereiste Azure-diensten kunnen voordelig worden aangeschaft via onze partner APS IT-diensten. Voor meer informatie, kun je terecht op: https://www.apsitdiensten.nl/licenties/synaxion

Quote – Menno Smidts

Schooldashboard levert echte meerwaarde voor besturen en scholen. Het is compleet ingericht met relevante dashboards en centrale rapportages over de verschillende domeinen heen. Het helpt bestuurders, directeuren onderwijskwaliteit, controllers en schooldirecteuren beter inzicht en grip te krijgen. Bij APS IT-diensten zijn we altijd gericht op ICT in het belang van de school. Dat is ook wat we met Synaxion doen en daarom zijn we enthousiast over de samenwerking.

De toegevoegde waarde zit hem in het integrale karakter. Geen rapportages op bijvoorbeeld alleen onderwijs of financiën, maar één samengesteld overzicht van de belangrijkste KPI’s voor het Nederlands Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs.

Referenties

Synaxion helpt sinds 2001 scholen en schoolbesturen met het verkrijgen van inzicht in hun data. Met zeer ruime ervaring in de onderwijsmarkt hebben wij al talloze dashboards en portalen ontwikkeld. Vele klanten hebben wij al blij gemaakt met ons Schooldashboard.

Over ons

Synaxion is een ICT organisatie en heeft sinds het begin van dit millennium een sterke focus op organisaties met een maatschappelijke functie. In deze (semi)publieke sector biedt Synaxion aan Onderwijsinstellingen, Gemeenten, Zorginstellingen en Bibliotheken haar marktspecifieke Business Intelligence software oplossingen en dienstverlening.

Data Quality, Data Ontsluiting, Data Analytics, Data Visualisatie, Data Science zijn de kern van onze propositie, met als basis het Synaxion Datawarehouse.

Synaxion maakt deel uit van de Visma-familie. Door samen de (semi)publieke markt te benaderen, kunnen we onze ambities nog beter waarmaken. Onze ambitie is om de werelden van eGovernment en Business Intelligence & Data Science nog meer bij elkaar te brengen.