Grip op de kwaliteit van uw onderwijs en bedrijfsvoering

Schooldashboard

Het Schooldashboard is op te bouwen uit een module die zich richt op de leerling en een module die zich richt op de bedrijfsvoering.

ONDERWIJS

Het goed monitoren van kinderen helpt om tijdig signalen te herkennen die de ontwikkeling kunnen remmen.

Met het schooldashboard is het mogelijk om onder andere leerresultaten, in- en uitstroom, absenties en schoolweging overzichtelijk in beeld te brengen in één systeem. Dit kan zowel op schoolniveau als op bestuursniveau.

FINANCIËN

Het Financiële Dashboard  geeft de informatie die nodig is om meer grip te krijgen op de financiën. Continu inzicht in begroting en realisatie, trends en belangrijke kengetallen. Dit om direct in te kunnen grijpen en te sturen daar waar nodig. 

PERSONEEL

Het Personeelsdashboard biedt direct inzage in je personeelsdata. Het Personeelsdashboard maakt het zeer eenvoudig om inzicht te krijgen op detailniveau. De gegevens zijn te combineren met data uit andere bronnen zoals bijv. leerlingadministratiesystemen, waardoor het mogelijk is om op bredere schaal analyses uit te voeren. 

ONDERWIJS

Het is belangrijk om van toegevoegde waarde te zijn voor de kinderen. Dit bevat het vergroten van leerkansen in de ontwikkeling van het kind.

Met het schooldashboard is het mogelijk om te monitoren op een hoger niveau. dit zorgt voor; overzicht, transparantie en integraliteit.

FINANCIËN

Het Financiële Dashboard  geeft de informatie die nodig is om meer grip te krijgen op de financiën. Continu inzicht in overschrijdingen, tekorten, realisaties, trends en nog veel meer. Dit om direct in te grijpen en te sturen daar waar nodig. 

PERSONEEL

Het Personeelsdashboard biedt direct inzage in je personeelsdata. Het Personeelsdashboard maakt het zeer eenvoudig om inzicht te krijgen op detailniveau. Het is te combineren met data uit meerdere bronnen zoals bijv. financiële en facilitaire zaken, waardoor er op bredere schaal mogelijk is om analyses uit te voeren. 

Hoe wij werken!

Elke project pakken wij zorgvuldig aan. Wij houden je dan ook graag betrokken bij het proces en zorgen ervoor dat het eindresultaat voldoet aan jouw informatiebehoefte.

Referenties

Synaxion helpt scholen en schoolbesturen met het verkrijgen van inzicht en overzicht. Met zeer ruime ervaring in de onderwijsmarkt en intensieve samenwerkingen met meerdere onderwijsinstellingen en scholen, hebben wij diverse dashboards en portalen ontwikkeld. Deze helpen u niet alleen om te voldoen aan diverse landelijke normen, maar kunnen ook alle gegevens slim omzetten naar waardevolle en relevante informatie. Voor het Primair Onderwijs is Schooldashboard ontwikkeld. Deze oplossing toont in één oogopslag de informatie die voor u belangrijk is, waardoor dagelijks onderbouwde beslissingen genomen kunnen worden. Daarnaast dient Schooldashboard als basis voor managementinformatie en rapportages. Schooldashboard is een integraal instrument voor onderwijskwaliteit, onderwijsbedrijfsvoering, financiën en personeel.

Schooldashboard sluit naadloos aan op o.a. ParnasSys, Esis, CITO, AFAS en diverse aanbieders van tevredenheidsonderzoeken.

Over ons

Synaxion is een ICT organisatie en heeft sinds het begin van dit millennium een sterke focus op organisaties met een maatschappelijke functie. In deze (semi)Publieke sector biedt Synaxion aan Gemeenten, Onderwijsinstellingen en Bibliotheken haar marktspecifieke Business Intelligence software oplossingen en dienstverlening.

Data Quality, Data Ontsluiting, Data Analytics, Data Visualisatie, Data Science zijn de kern van onze propositie, met als basis het Synaxion Datawarehouse.

Inmiddels werken honderden organisaties met het Synaxion Datawarehouse en met onze dienstverlening voor Microsoft Power BI, Qlik en Cognos voor visueel aantrekkelijke en overzichtelijke dashboards.

Back To Top