onderwijs bedrijfsvoering

De leerprestaties van elke leerling helder in beeld

Toets uitslagen van de individuele leerling in de tijd, ten opzichte van normen en gestelde doelen, naar groep en naar school.

Financiële en personele indicatoren

Financiële en HR kengetallen zoals solvabiliteit, rentabiliteit, bestedingen, verzuim en personeelssamenstelling overzichtelijk weergegeven.

De voordelen

 • Minder tijd kwijt met datavergaring
 • Snel implementeerbaar en direct te gebruiken
 • Modulaire opbouw
 • Vaste jaarlijkse prijs en geen verrassingen
 • Webbased
 • Continue doorontwikkeling en innovatie

De kracht van de tool

 • Ontwikkeld door en voor het onderwijs
 • Sluit aan op Cito-data en landelijke inspectienormen
 • Inzicht in prestaties, ontwikkelingen en vergelijkingen
 • Dashboards afgestemd op docent, interne begeleider, schooldirecteur,
  directeur/bestuurder
 • Uitgebreide selectiekeuzes en analyse mogelijkheden
 • Onderwijsdata digitaal beschikbaar voor rapporteringsdoeleinden en inspectiebezoeken

Inzicht in en overzicht over

de ontwikkeling van de leerling

financiën

personeel

Wenst u een persoonlijke en uitgebreidere toelichting op de schooldashboard met demo?