Kiem, kracht in ieder kind

Martijn Schoonaard is directeur van het ’t Mulderke en kwaliteitscoördinator bij Stichting Kiem Onderwijs en Opvang.

Wij zijn met Schooldashboard gestart, omdat er gewerkt werd in eilanden met geïsoleerde systemen. Om de integraliteit te vergroten, vonden wij een goede oplossing in Schooldashboard. Een combinatie van gegevens over onderwijs, financiën en personeel heeft ervoor gezorgd dat er meer samenhang is binnen de organisatie. Hierdoor is het voor ons mogelijk om parameters dichterbij elkaar te brengen om  zo doelgerichter te analyseren. Het biedt ons handvaten om meer grip te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

Het schooldashboard is voor ons zeer nuttig, bijvoorbeeld bij het zicht en grip houden op de opbrengsten. Schooldashboard biedt de mogelijkheid om trends te visualiseren en te presenteren die in andere systemen veel meer werk vragen.

“Belangrijk is om van toegevoegde waarde te zijn voor de kinderen. Kwaliteit draait om: wat voeg je toe in het leven van het kind? Het draait niet om de getallen maar om de koppeling in de ontwikkeling van het kind. Dus het vergroten van leerkansen in de ontwikkeling van het kind.”

De relatie met Synaxion ervaar ik als zeer prettig. Het is fijn om te weten dat deze organisatie mensen in dienst heeft die de context weten van de klant en de kennis hebben om de ideale partner te zijn. Mooi om toe te voegen is dat Synaxion een betrouwbare partner is. Je weet wat je aan Synaxion hebt en je kan er op bouwen.

Een goed voorbeeld is dat we recent een bestuursgesprek hadden met de inspectie. Tijdens de voorbereiding heb ik Schooldashboard gebruikt en kon ik mijn analyse delen met de schoolleiders van de risicoscholen. Dat betrof concrete informatie over de groei en voorspellingen van de referentieniveaus. Op deze wijze houden wij grip en zicht op de opbrengsten.

Back To Top