De leerling centraal

Het bestuursakkoord tussen het kabinet en de PO-Raad van 11 juli 2014 onderstreept het streven naar uitdagend en eigentijds onderwijs dat nog beter aansluit bij de talenten van ieder kind, van hoogvlieger tot laatbloeier. Een belangrijke voorwaarde om hieraan invulling te geven is de beschikking hebben over actuele en betrouwbare informatie over de leerprestaties en de ontwikkeling van de leerling. Met behulp van heldere overzichten en analyse mogelijkheden kunnen tijdig besluiten en acties worden genomen in het belang van de leerling.